Villa Nõva

Villla Nõva kodukord

Info ja kontakt: Telefon: +372 5657 1710 ja E-mail: info@villanova.ee

 

ÜLDINE
Info ja kontakt: Telefon: +372 5657 1710 ja E-mail: info@villanova.ee

E-kirjadele vastame esimesel võimalusel.

Villa Nõvaga tutvumine kooskõlastada eelnevalt telefoni teel: +372 5657 1710

Valveta parkla on külalistele tasuta.

Hooldatud murukattega parkla ca 40+ autole. Võimalus parkida ka reisibussidel. Vajaduse tekkimisel, ette teatamisel saab parkida rohkem autosid.

Ilma eelneva kokkuleppeta on lemmikloomad keelatud.

Ilma eelneva kokkuleppeta on keelatud Villa Nõva territooriumile püsitada telki või parkida haagisuvilat / treilerit.

Kompleksi rendiperiood algab päeval kell 15.00 ning lõppeb rendiperioodi viimasel päeval kell 12.00. Kellaaegasid on võimalik võimalusel muuta eelneval kokkuleppel.

 

BRONEERIMINE JA TASUMINE
Hinnapäringuid saab esitada telefoni, e-maili teel.

Broneeringu kinnitamine e-maili teel või e-broneeringuna.

Broneeringutasu suurus on vähemalt 35% tehtud hinnapakkumisest.

Broneering kehtib ainult tähtajaks tasutud broneerimistasu korral.

Tasumine sularahas või ülekandega.

 

BRONEERINGU TÜHISTAMINE
Broneeringu tühistamine tuleb esitada e-maili teel: info@villanova.ee

Broneering loetakse tühistatuks hetkest mil tühistamisteade on edastatud rendileandjale.

Broneeringu tühistamisel broneeringu tasu ei tagastata, kuid seda saab kasutada uue broneeringu sissemaksena 2 aasta jooksul.

 

KLIENDI VASTUTUS
Klient on kohustatud tagama tuleohutusreeglitest kinnipidamise kogu rendiperioodi vältel.

Klient on kohustatud enda ja oma külaliste(kelle eest ta vastutab) süü või hooletuse läbi tekkinud kahju hüvitama täies ulatuses.

Samuti on klient vastutav täies ulatuses kõikide rendiperioodi jooksul kompleksist kadunud detailide ja inventari eest.

Vara lõhkumine või tugev kahjustamine, oksendamine, asjade ärakaotamine, jms.

Kahju hüvitada vastavalt vara väärtusele.

NB! Kliendi kohus on teostada põhikoristus ja kasutatud nõude pesu enne maja tagastamist.

Oksendamise/urineerimise tagajärel tekkinud koristuse/puhastuse lisakulud hüvitab klient vastavalt esitatud arvele (voodipesu, voodi/diivani, tekkide, patjade jne keemiline pesu).

Igasuguse pürotehnika kasutamine tuleohtlikul perioodil on keelatud. Antud teemal tuleb omanikuga kokkuleppida, see nõuab kooskõlastamist kohaliku tuletõrjega.

Kooskõlastamata pürotehnika kasutamise eest – Trahv 500€

Villa Nõva kõikides majades on keelatud suitsetada!

Hoonetest ei ole lubatud inventari välja viia.