KODUKORD JA REEGLID
 ÜLDINE
 • Info ja kontakt: Telefon: +372 5657 1710 ja E-mail: info@villanova.ee
 • E-kirjadele vastame esimesel võimalusel.
 • Villa Nõvaga tutvumine kooskõlastada eelnevalt telefoni teel: +372 5657 1710
 • Valveta parkla on külalistele tasuta.
 • Hooldatud murukattega parkla ca 40+ autole. Võimalus parkida ka reisibussidel. Vajaduse tekkimisel, ette teatamisel saab parkida rohkem autosid.
 • Ilma eelneva kokkuleppeta on lemmikloomad keelatud.
 • Ilma eelneva kokkuleppeta on keelatud Villa Nõva territooriumile püsitada telki või parkida haagisuvilat / treilerit.
 • Kompleksi rendiperiood algab päeval kell 15.00 ning lõppeb rendiperioodi viimasel päeval kell 12.00. Kellaaegasid on võimalik võimalusel muuta eelneval kokkuleppel.
BRONEERIMINE JA TASUMINE
 • Hinnapäringuid saab esitada telefoni või e-maili teel.
 • Broneeringu kinnitamine ainult e-maili teel.
 • Broneeringutasu suurus on vähemalt 35% tehtud hinnapakkumisest.
 • Broneering kehtib ainult tähtajaks tasutud broneerimistasu korral.
 • Tasumine sularahas või ülekandega.
BRONEERINGU TÜHISTAMINE
 • Broneeringu tühistamine tuleb esitada e-maili teel: info@villanova.ee
 • Broneering loetakse tühistatuks hetkest mil tühistamisteade on edastatud rendileandjale.
 • Broneeringu tühistamisel broneeringu tasu ei tagastata, kuid seda saab kasutada uue broneeringu sissemaksena 2 aasta jooksul.
KLIENDI VASTUTUS
 • Klient on kohustatud tagama tuleohutusreeglitest kinnipidamise kogu rendiperioodi vältel. 
 • Klient on kohustatud enda ja oma külaliste(kelle eest ta vastutab) süü või hooletuse läbi tekkinud kahju hüvitama täies ulatuses. 
 • Samuti on klient vastutav täies ulatuses kõikide rendiperioodi jooksul kompleksist kadunud detailide ja inventari eest.
 • Vara lõhkumine või tugev  kahjustamine, oksendamine, asjade ärakaotamine, jms.- trahv 50€.

Kui kahjustatud vara väärtus ületab 50 EUR, siis tuleb kahju hüvitada vastavalt vara väärtusele.

 • Oksendamise/urineerimise tagajärel tekkinud  koristuse/puhastuse lisakulud hüvitab klient vastavalt esitatud arvele (voodipesu, voodi/diivani, tekkide, patjade jne keemiline pesu)
 • Igasuguse pürotehnika kasutamine tuleb eelnevalt kokkuleppida Villa Nõva töötajaga hiljemalt päev ennem üritust. Vastasel korral on Villa Nõval õigus keelata pürotehnika kasutamine. Kooskõlastamata pürotehnika kasutamise eest - Trahv 50€
 • Villa Nõva kõikides majades on keelatud suitsetada! Trahv 50€
 • Hoonetest ei ole lubatud inventari välja viia.